Бензиностанция в Бранище за 53248.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бранище > Бензиностанция

Бензиностанция в Бранище

Допълнителна информация

  Начална цена: 53248.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 39 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес:
  ЧСИ: Николай Желязков Желев
  Телефон: 058 605294
  Email: si811@b-trust.org

Всички имоти за Бранище
Всички имоти на ЧСИ Николай Желязков Желев

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.Бранище, общ.Добричка, обл.Добрич, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 2200.00 кв.м. (две хиляди и двеста кв.м.), представляващ УПИ I (едно римско) с пл.№27, 28 (двадесет и седем, двадесет и осем) от кв.8 (осми), ведно с построените в него КЪЩА, състояща се от четири стаи, два салона, две летни кухни и баня, както и БЕНЗИНОСТАНЦИЯ със застроена площ от 38.80 кв.м. (тридесет и осем цяло и осемдесет стотни кв.м.), състояща се от три колони с резервоари, ел. захранване, инсталации и съоръжения, асфалтови настилки и тротоарни пътеки, при граници за парцела: улица, п.XVI-26, п.XIV-29, от кв.8