Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Други Игнатиево Парцел ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Къща Гулянци Къща СЛИВЕН Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Рибарица Парцел ТЕТЕВЕН Парцел БЕЛОГРАДЧИК Къща ВЕЛИНГРАД Заведение Щръклево Земеделски имот Искрец Земеделски имот Искрец Земеделска земя Камено Земеделски имот Искрец Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Бензиностанция СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 604808.84 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 570 кв.м.

 • Срок:
 • 11.12.2017 до 11.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-12

 • Адрес:
 • ул. МУСАЛА №24

 • ЧСИ:
 • Димитър Стоев Димитров

 • Телефон:
 • 0431 - 63291

 • Email:
 • ddimitrov4si867@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Димитър Стоев Димитров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.502.283 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет ,точка,петстотин и две,точка,двеста осемдесет и три/ находящ се в гр. Стара Загора,обл. Стара Загора по КККР одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК с адрес на ПИ:гр.Стара Загора,ул.”Мусала”,№ 24 с площ: 3007 /три хиляди и седем /кв. м. ,трайно предназначение на територията :Урбанизирана,начин на трайно ползване:За бензиностанция , газстанция.Номер по предходен план-15001,квартал 527-А,парцел :VІІ.Съседи: 68850.502.95, 68850.502.362, 68850.502.282, 68850.502.342, 68850.512.875, 68850.502.361 ВЕДНО СЪС СГРАДИТЕ попадащи върху ПИ с идентификатор 68850.502.283.: СГРАДА с идентификатор 68850.502.283.1 ЗП 223 кв. м.,брой етажи 1,предназначение: Сграда за търговия – Представлява търговски обект за промишлени стоки , заведение за закуски , каси , офис и обслужващи помещения Сградата е оборудвана с климатична , вентилационна инсталация , пожароизвестителна система и система за охрана;СГРАДА с идентификатор 68850.502.283.2 със ЗП от 367 кв. м.,брой етажи 1 , предназначение:Сграда за търговия.- Представлява масивен навес с „Т” образна форма под който са разположени колонки за продажба на гориво ; СГРАДА с идентификатор 68850.502.283.3 със ЗП от 33.кв. м. ,брой етажи 1,предназначение :Сграда за търговия- представлява АВТОМИВКА – тунелен тип с метални колони и страни поликарбонат където е разположена стационарна пароструйка;СГРАДА идентификатор 68850.502.283.4 със ЗП от 13 кв. м. ,брой етажи 1, предназначение:Постройка на допълващо застрояване склад оборудван с помпа и пластмасов водосъдържател. В имота има изградени ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ - за бензин 2х25 куб. и 1х10 куб.м , за дизел 2х25 куб.м и газ пропан- бутан -10 куб.м., система от тръбопроводи , свързваща изградените резервоари с разтоварище , колонките за продажба на гориво и нивомерна система Бензиностанцията е въведена в експлоатация през 2004 и е работила до м.август 2017 г. Имотът се продава с наличните 2 броя колонки за гориво м.Niovo Pignone тип. DPX- F с възможност за зареждане на автомобили от двете страни с по 8 броя пистолети за зареждане на всяка колонка оборудвани със система за улавяне на бензинови пари и газ колонка ЕФИР DLPG- E2001P I с възможност за зареждане от двете страни .Нивомерната система е TLS -2. Климатичната инсталация и вентилация е с управление ISTOBAL.S.A с климатизатори PO 60 P с три външни тела м.FUJISU r FUJ1.Автомивката е оборудвана със стационарна пароструйка ISTOBAL.S.A като стойността на тези вещи прикрепени към имота е 44706.60 лв./четиридесет и четири хиляди седемстотин и шест лева и шестдесет стотинки/ с вкл.ДДС , представляваща 85 % от тяхната оценка Начална цена ,от която ще започне наддаването по проданта на имота включваш терен, сгради и оборудването посочено по-горе е 604808.84 лв. / шестстотин и четири хиляди осемстотин и осем лева и осемдесет и четири стотинки / с вкл.ДДС в тази цена в размер на 22 595,34 лв. ОГЛЕД всеки ден през времетраене на проданта от 10.30 -15.00 ч. след предварителна уговорка с ЧСИ Димитров. Наддавателните предложения се подават в РС Ст.Загора до 11.01.2018 г. до края на работното време на съда . Отваряне на постъпилите предложения на 12.01.2018 г. от 09.00 ч.Още Бензиностанция за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Бензиностанция СТАРА ЗАГОРА- 604808.84лв.
Бензиностанция СТАРА ЗАГОРА- 136117.50лв.
Бензиностанция СТАРА ЗАГОРА- 812250.00лв.
Бензиностанция СТАРА ЗАГОРА- 246517.50лв.
Бензиностанция СТАРА ЗАГОРА- 960000.00лв.
4.1500790119171