Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в Козаново Фабрика в Козаново Търговски имот в Козаново Тристаен апартамент в Козаново Стая в Козаново Склад в Козаново Производствен имот в Козаново Парцел в Козаново Паркомясто в Козаново Офис в Козаново Многостаен апартамент в Козаново Мезонет в Козаново Магазин в Козаново Къща в Козаново Земеделски имот в Козаново Земеделска земя в Козаново Заведение в Козаново Жилищна сграда в Козаново Етаж от къща в Козаново Едностаен апартамент в Козаново Други в Козаново Двустаен апартамент в Козаново Гараж в Козаново Газстанция в Козаново Вила в Козаново Бензиностанция в Козаново Ателие, Таван в Козаново Автомивка в Козаново

Бензиностанция Козаново

 • Начална цена
 • 97500.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 2061 кв.м.

 • Срок:
 • 24.03.2017 до 24.04.2017

 • Обявяване:
 • 2017-04-25

 • Адрес:
 • ул. Свобода № 60

 • ЧСИ:
 • Петко Илиев

 • Телефон:
 • 032 – 632224; 032-622347

 • Email:
 • petkoiliev007@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37633.100.403 (три, седем, шест, три, три, точка, едно, нула, нула, точка, четири, нула, три) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-37 / 03.06.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменена със заповед № 18-4221 / 02.06.2015г., находящ се в село Козаново, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес на имота: село Козаново, улица Свобода № 60 (шестдесет), целият с площ от 2 061 кв.м. (две хиляди шестдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, който имот е с номер по предходен план 403 (четиристотин и три), квартал 22 (двадесет и втори), парцел II – 403, газстанция (две римско, тире, четиристотин и три арабско, газстанция), при граници и съседи имоти с идентификатори: 37633.100.492, 37633.100.401, 37633.100.405, 37633.20.27, 37633.20.195 и 37633.20.28, ВЕДНО с построената в описания имот, съгласно Разрешение за строеж № 143 от 29.04.2002г. на Община Асеновград и въведена в експлоатация с Разрешение за въвеждане в експлоатация № ДК-07-184/12.02.2006г. на ДНСК, СГРАДА с идентификатор 37633.100.403.1 (три, седем, шест, три, три, точка, едно, нула, нула, точка, четири, нула, три, точка, едно) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-37 / 03.06.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, без издадена заповед за изменение в КККР, с административен адрес: село Козаново, улица Свобода № 60 (шестдесет), която сграда е със застроена площ от 38 кв.м. (тридесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: Сграда за търговия, ВЕДНО с изградените в имота инсталации и съоръжения, обслужващи по предназначение същия, а именно: Нивомерна система Veber root – 1 брой, Резервоар 32 м3 (10 м3 + 10 м3 – 12 м3) – 1 брой, Резервоар ПБ V=10 м3 – 1 брой, Бензиноколонка трипродуктова двустранна – 1 брой, Газова колонка ADAST, едностранна, еднопродуктова – 1 брой, Помпи, тръбопроводи и арматура и Гръмо и мълниезащита, заземяване, ВЕДНО с други подобрения и приращения в имота, представляващи: НАВЕС с метална конструкция, покриващ площ от 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), измерена на място съгласно становище на вещо лице, под който навес е разположен Резервоар ПБ V=10 м3 и НАВЕС с метална конструкция, покриващ площ от 80 кв.м. (осемдесет квадратни метра), измерена на място съгласно становище на вещо лице, под който навес са разположени Бензиноколонка трипродуктова двустранна и Газова колонка ADASTОще Бензиностанция за продажба в Козаново

Бензиностанция Козаново- 78000.00лв.
Бензиностанция Козаново- 97500.00лв.
Бензиностанция Козаново- 27075.00лв.
0.0068628787994385