Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Други Игнатиево Парцел ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Къща Гулянци Къща СЛИВЕН Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Рибарица Парцел ТЕТЕВЕН Парцел БЕЛОГРАДЧИК Къща ВЕЛИНГРАД Заведение Щръклево Земеделски имот Искрец Земеделски имот Искрец Земеделска земя Камено Земеделски имот Искрец Хотел в Крън Фабрика в Крън Търговски имот в Крън Тристаен апартамент в Крън Стая в Крън Склад в Крън Производствен имот в Крън Парцел в Крън Паркомясто в Крън Офис в Крън Многостаен апартамент в Крън Мезонет в Крън Магазин в Крън Къща в Крън Земеделски имот в Крън Земеделска земя в Крън Заведение в Крън Жилищна сграда в Крън Етаж от къща в Крън Едностаен апартамент в Крън Други в Крън Двустаен апартамент в Крън Гараж в Крън Газстанция в Крън Вила в Крън Бензиностанция в Крън Ателие, Таван в Крън Автомивка в Крън

Бензиностанция Крън

 • Начална цена
 • 489000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 3957 кв.м.

 • Срок:
 • 28.02.2017 до 28.03.2017

 • Обявяване:
 • 2017-03-29

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 113013 (сто и тринадесет хиляди и тринадесет), находящ се в землището на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКATTE 40292 (четиридесет хиляди двеста деветдесет и две), с площ на имота от 3 957 кв.м. (три хиляди деветстотин петдесет и седем квадратни метра) по документ за собственост, а по Скица № К 03302 от 15.12.2016 год. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Казанлък с площ от 3 958 кв.м. (три хиляди деветстотин петдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: „индивидуално застрояване”, при граници и съседи на имота: имот № 113014 – нива на Валентин Борисов Ризов и др.; имот № 000262 – полски път на Община Казанлък; имот № 000208 – полски път на Община Казанлък и имот № 113051 – нива на насл. на Дочо Стефанов Матев, ведно с построения до степен „груб строеж” /съгл. НА за учредяване на договорна ипотека № 152, том 1, рег. № 2336, дело № 128/2009 год./ в поземления имот „Търговски комплекс – бензиностанция с АГСС и обслужваща сграда”, състоящ се от: 1. „Търговска сграда” със застроена площ от 202 кв.м. (двеста и два квадратни метра), състояща се от: търговска зала, зона каси, ресторант склад, хладилна стая, техническо помещение, склад масла, коридор, подготовка сандвичи, санитарен възел персонал, стая за почивка, офис, предверие санитарен възел мъже, санитарен възел мъже, санитарен възел жени, предверие санитарен възел жени, предверие санитарни възли; 2. „Навес” със застроена площ от 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра), както и ведно с газрезервоар, два броя резервоари за светли горива. /Търговската сграда е разположена в северната част на площадката на бензиностанцията с вход от юг. Конструкцията на сградата е смесена – стоманобетонни колони и стоманена връхна конструкция, преградните и ограждащите стени са монолитни, тавана е окачен „Армстронг” на пана от минерална вата. В него са вградени осветителните тела, вентилационна уредба и цялата климатична система. Покритието е от ЛТ ламарина, фазер и топлоизолация – фибран и гумена мембрана за хидроизолация. Настилката в търговската част е с терикотни плочки, а в спомагателните помещения гранитогрес, стените в санитарните възли са с фаянсови плочи. Изградени са електро, ВИК, отопление и вентилация и мълниезащитната система. Козирката (навес) над бензиноколонките е проектирана и изградена с метална конструкция, покритието е с ЛТ ламарина. Технологическо оборудване – бензиностанция, резервоари подземни, като фундамента над тях е решен като обща плоча с горна и долна армировка, съгласно конструктивния план. Монтирани под фундамента са два резервоара за течни горива: 60 куб.м. метален, двустенен, три секционен и 60 куб. м. метален двустенен, двусекционен или общо пет секционен, към тях са изградени пълнителни устройства и технологични тръбопроводи със системи за изсмукване на газовете; газстанция: същата включва резервоар 25 куб.м. подземен с хидроизолация и електрохимична защита. Окомплектовачно и допълнително оборудване – помпа ЗИХИ, тръбопроводи, арматура, измервателни и защитни уреди. Цялата площадка на бензиностанцията е с асфалтово покритие, оградено с бордюри. Площадката под козирката е от шлайфан бетон, около сградата е изпълнен тротоар, изпълнени са площадкови електро и ВИК мрежи. Бензиноколонките не са на лице/.Още Бензиностанция за продажба в Крън

Бензиностанция Крън- 391170.00лв.
Бензиностанция Крън- 391200.00лв.
Бензиностанция Крън- 489000.00лв.
Бензиностанция Крън- 782332.00лв.
Бензиностанция Крън- 600000.00лв.
0.17721199989319