Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Други Игнатиево Парцел ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Къща Гулянци Къща СЛИВЕН Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Рибарица Парцел ТЕТЕВЕН Парцел БЕЛОГРАДЧИК Къща ВЕЛИНГРАД Заведение Щръклево Земеделски имот Искрец Земеделски имот Искрец Земеделска земя Камено Земеделски имот Искрец Хотел в Гулянци Фабрика в Гулянци Търговски имот в Гулянци Тристаен апартамент в Гулянци Стая в Гулянци Склад в Гулянци Производствен имот в Гулянци Парцел в Гулянци Паркомясто в Гулянци Офис в Гулянци Многостаен апартамент в Гулянци Мезонет в Гулянци Магазин в Гулянци Къща в Гулянци Земеделски имот в Гулянци Земеделска земя в Гулянци Заведение в Гулянци Жилищна сграда в Гулянци Етаж от къща в Гулянци Едностаен апартамент в Гулянци Други в Гулянци Двустаен апартамент в Гулянци Гараж в Гулянци Газстанция в Гулянци Вила в Гулянци Бензиностанция в Гулянци Ателие, Таван в Гулянци Автомивка в Гулянци

Бензиностанция Гулянци

 • Начална цена
 • 34800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 2004 кв.м.

 • Срок:
 • 03.01.2017 до 03.02.2017

 • Обявяване:
 • 2017-02-06

 • Адрес:
 • гр.Гулянци, ул."Т.С.Раковски"№50

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18099.401.1738 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда седемстотин тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гулянци, Община Гулянци, Област Плевен, одобрени със заповед № РД-18-6/26.02.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: ул. „Т. С. Раковски“ № 50, с площ от 2004 кв. м. /две хиляди и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 162 /сто шестдесет и две/, парцел II /две римско/, при съседи: 18099.401.2230, 18099.401.2134, 18099.401.1737, заедно с построената в него: 1. СГРАДА с идентификатор 18099.401.1738.1 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда седемстотин тридесет и осем, точка, едно/, застроена площ 15 кв. м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, който имот, ведно с изградената в него сграда функционира като БЕНЗИНОСТАНЦИЯ и ГАЗСТАНЦИЯОще Бензиностанция за продажба в Гулянци

Бензиностанция Гулянци- 34800.00лв.
0.041713953018188