Ателие, Таван в СОФИЯ за 30210.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Ателие, Таван

Ателие, Таван в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 30210.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 50 кв.м.
  Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
  Обявяване: 2018-12-14
  Адрес: гр. София ул. Стоян Камбарев
  ЧСИ: Милен Бъзински
  Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
  Email: atanasov_p@milenbazinski.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ), находящ се в град София, Столична община, район „Студентски“, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ I-2719, 2720 (първи, отреден за имоти с номера две хиляди седемстотин и деветнадесет и две хиляди седемстотин и двадесет) в квартал 48 (четиридесет и осем) по плана на гр. София, местност “Студентски град“, с площ от 1523 (хиляда петстотин двадесет и три) квадратни метра, при съседи съгласно скица: улица, улица, упи VII – за озел. И тп, УПИ VI-2719, 2720, УПИ II-47, отреден за офиси, УПИ III за офиси, в изграждащата се СЕДЕМЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с ателиета, магазини, офиси, ТИП, подземни гаражи и паркоместа, състояща се от две секции „А“ и „Б“ и съдържаща две сутеренни нива за подземни гаражи, паркоместа, складови и технически помещения, партер и седем жилищни етажа, с разгъната застроена площ на сградата от 6922,02 кв.м. /шест хиляди деветстотин двадесет и две цяло и две стотни/ квадратни метра, и обща застроена площ на сутерена от 3001,96 кв.м. /три хиляди и едно цяло и деветдесет и шест стотни/ квадратни метра, заедно с правото на строеж на обектите, които се изграждат в жилищната сграда, a именно: 51. АТЕЛИЕ № Б.6.4 /буква „Б“.шест.четири/, находящо се на VI /шести/ етаж в гореописаната жилищна сграда – блок Б, кота + 17,10 /плюс седемнадесет цяло и десет стотни/, състоящо се от входно антре, баня – тоалетна, стая за работа с кухненски бокс, стая за почивка, складово помещение и тераса, със застроена площ от 50,32 /петдесет цяло тридесет и две стотни/кв. м, в която са включени: застроена площ на ателието от 49,23 /четиридесет и девет цяло двадесет и три стотни/ кв.м и застроена площ на складовото помещение от 1,09 /едно цяло и девет стотни/ кв.м, заедно с 0,57% /нуля цяло петдесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6,54 /шест цяло петдесет и четири стотни/ кв.м, при съседи: вътрешен двор, стълбищна клетка, коридор и апартамент № Б.6.3 /буква „Б“.шест.три/, собственост на ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ УМАНЕЦ.
NB!!! Сградата не е въведена в експлоатация и няма изградени външни връзки за ток и вода!
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - ПЧСИ Атанаска Петканова
email: [email protected]