Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

 • Начална цена
 • 170235.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 103 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • гр.София, Район Изгрев , ул."Буенос Айрес" №22

 • ЧСИ:
 • Милен Бъзински

 • Телефон:
 • 02 439 76 20, 02 9 888 037

 • Email:
 • atanasov_p@milenbazinski.com


Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

АТЕЛИЕ №2 (две), на две нива, .образувано от преустройството и обединяването на таванско помещение №7-а (седем – „а“) и таванско помещение №7 (седем)/, находящо се в град София, Столична община – Район „Изгрев“, разположено на I (първо) подпокривно ниво – първи тавански етаж и на II (второ) подпокривно ниво – втори тавански етаж в жилищната сграда на улица „Буенос Айрес“ №22 (двадесет и две), което ателие е със застроена площ от 102,73 (сто и две цяло и седемдесет и три стотни) квадратни метра, състоящо се : на първо ниво – от кабинет, кухненски бокс, баня с тоалетна, стълби към второ ниво, антре и тераса, със застроена площ на това ниво от 70,63 (седемдесет цяло шестдесет и три стотни) квадратни метра и на второ ниво – от кабинет, баня с тоалетна и стълби към първо ниво, със застроена площ на това ниво от 32,10 (тридесет и две цяло и десет стотни) квадратни метра, при съседи на първо ниво : от изток – стълбище, стълбищен коридор и ателие №1 (едно), от запад – двор, от север – двор и от юг – стълбищен коридор и ателие №1 (едно) и при съседи на второ ниво : от изток – стълбище и стълбищен коридор, от запад – двор, от север – двор и от юг – таванско складово помещение към ателие №1 (едно), заедно с припадащите се 4,262% (четири цяло, двеста шестдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот VIII-2098 (осми за имот с планоснимачен номер две хиляди и деветдесет и осем) от квартал 15 (петнадесети) по плана на град София, местността „Дианабад“ целият с площ от 750 (седемстотин и петдесет) квадратни метра, при съседи : улица, урегулиран поземлен имот II (втори) – за ОЖС и детска площадка и урегулиран поземлен имот IV (четвърти) – общински, идентичен със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.803.2098.1.15 /шест осем едно три четири точка осем нула три точка две нула девет осем точка едно точка едно пет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-95/18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво – на същия етаж 68134.803.2098.1.16 и 68134.803.2098.1.14, под обекта 68134.803.2098.1.13 и 68134.803.2098.1.12, над обекта няма; на второ ниво – на същия етаж 68134.803.2098.1.14, под обекта 68134.803.2098.1.14 , над обекта: няма, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №2 (две), находящо се в град София, Столична община – Район „Изгрев“, разположено на II (второ) подпокривно ниво – тавански етаж в жилищната сграда на улица „Буенос Айрес“ №22 (двадесет и две), със застроена площ от 9,64 (девет цяло и шестдесет и четири стотни) квадратни метра, при съседи: от изток – таванско помещение №3 (три) и двор, от запад – таванско помещение №1 (едно), от север – двор и от юг – стълбищен коридор и таванско помещение №3 (три), заедно с припадащите се 0,161% (нула цяло, сто шестдесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот VIII-2098 (осми за имот с планоснимачен номер две хиляди и деветдесет и осем) от квартал 15 (петнадесети) по плана на град София, местността „Дианабад“, целият с площ от 750 (седемстотин и петдесет) квадратни метра, при съседи : улица, урегулиран поземлен имот II (втори) – за ОЖС и детска площадка и урегулиран поземлен имат IV (четвърти) – общински и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №3 (три), находящо се в град София, Столична община – Район „Изгрев“, разположено на II (второ) подпокривно ниво – тавански етаж в жилищната сграда на улица „Буенос Айрес“ №22 (двадесет и две), със застроена площ от 10,90 (десет цяло и деветдесет стотни) квадратни метра, при съседи : от изток – двор, от запад – таванско помещение №2 (две) и коридор, от север – двор и от юг – таванско помещение №4 (четири) и коридор, заедно с припадащите се 0.272% (нула цяло, двеста седемдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот VIII-2098 (осми за имот с планоснимачен номер две хиляди и деветдесет и осем) от квартал 15 (петнадесети) по плана на град София, местността „Дианабад“, целият с площ от 750 (седемстотин и петдесет) квадратни метра, при съседи : улица, урегулиран поземлен имот II (втори) – за ОЖС и детска площадка и урегулиран поземлен имот IV (четвърти) – общински.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Петър Атанасов, тел. 0879 08 51 65,
email: [email protected]Още Ателие, Таван за продажба в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ- 160704.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 52544.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 107200.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 4340.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 144901.00лв.
0.0054318904876709