Многостаен апартамент ХАСКОВО Заведение СМОЛЯН Земеделска земя Клокотница Офис СМОЛЯН Търговски имот Летница Къща Николово Други ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Парцел Пампорово Парцел Пампорово Парцел Пампорово Парцел Пампорово Производствен имот ХАСКОВО Парцел Драгиново Парцел Пампорово Хотел Пампорово Парцел ХАСКОВО Етаж от къща Орехово Къща Минерални бани Производствен имот Гешаново Други МОНТАНА Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

 • Начална цена
 • 48752.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 45 кв.м.

 • Срок:
 • 07.01.2018 до 07.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-08

 • Адрес:
 • УЛ. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 17 ЕТ 6 АТЕЛИЕ 4

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20137110400725 Изходящ №: 35669 / 13.12.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 07.02.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото РАЛИЦА ЙОРДАНОВА ВЛАЙКОВА, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20137110400725 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда /в груб строеж/ в град Варна, ул. Константин Доганов № 17 /седемнадесет/, а именно :АТЕЛИЕ № 4 /четири /, на 6 /шести/ тавански етаж, със застроена площ от 45.15 /четиридесет и пет цяло и петнадесет стотни/кв.м., състоящо се от : входно антре, баня - тоалет, работно помещение и тераса, при граници:калкан, вътрешен двор, ателие №3 и машинно помещение асансьор, ведно с 6.8558 % /шест цяло осем хиляди петстотин петдесет и осем десетохилядни процента/ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, както и 8.50 /осем цяло и петдесет стотни/ кв.м.ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 220 /двеста и двадесет/ кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ / № VІ - 16/ шест - шестнадесет /, в кв.163 /сто шестдесет и три/, по плана на 11 /единадесети/ подрайон на град Варна, при граници:улица, УПИ №№ІV - 14,15,18,ХІ - 4 и Х-3. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 39 600 /тридесет и девет хиляди и шестстотин/ евро и има вписана 1 брой възбрана по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  48 752.00 лв. (четиридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и двe лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г.,  след предварителна уговорка със съдебния изпълнител. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400725. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 08.02.2018 г. от 11.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Ателие, Таван за продажба в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА- 109600.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 67665.82лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 43840.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 48752.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 94480.00лв.
0.16154813766479