Ателие, Таван в ПЛОВДИВ за 131200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Ателие, Таван

Ателие, Таван в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 131200.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 83 кв.м.
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване: 2018-01-23
  Адрес: гр.Пловдив, ул.Железарска №16, ет.5
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

СОС с идентификатор 56784.519.414.1.6 гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив По кадастрлната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. , на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение със ...