Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

 • Начална цена
 • 60000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 80 кв.м.

 • Срок:
 • 04.12.2017 до 04.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-05

 • Адрес:
 • УЛ. ХАН ПРЕСИЯН, 13,15 И 15А, АТЕЛИЕ 1

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20137110400443 Изходящ №: 30884 / 23.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  04.12.2017 до 04.01.2018 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 04.01.2018, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ПРОБИЛД ЕООД - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20137110400443 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда с административен адрес гр. Варна, ул. Хан Пресиян №13, 15 и 15 А /тринадесет, петнадесет и петнадесет А/, а именно : АТЕЛИЕ №1 /едно/, разположено на тавански етаж - четвърти етаж на сградата и подпокривно пространство, което ателие се състои от две нива : първо ниво - разположено на тавански - четвърти етаж на сградата, със застроена площ 80.52 /осемдесет цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от стая, вътрешно стълбище, тераса, баня с тоалетна, при граници : ателие №2, стълбище, улица, калкан, както и 5.1744 % /пет цяло хиляда седемстотин четиридесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, и второ ниво - разположено на подпокривно простронство - пети етаж на сградата, със застроена площ 15.81 /петнадесет цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от емпоре - кабинет, вътрешно стълбище, при граници : улица, калкан, общи части и второ ниво на ателие №2 и заедно с 0.9371 % /нула цяло девет хиляди триста седемдесет и една десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ І - 7,8,15 /първи - седем, осем, петнадесет/ в кв.156 а /сто петдесет и шест а/ по плана на 11- ти /единадесети/ подрайон на гр. Варна, цялото сплощ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м., при граници на УПИ № ІV - 6 и УПИ № ХV - 9. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  04.12.2017 до 04.01.2018 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  04.12.2017 до 04.01.2018,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20137110400443. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  04.12.2017 до 04.01.2018, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 05.01.2018 от 09.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Ателие, Таван за продажба в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА- 109600.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 67665.82лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 43840.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 48752.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 94480.00лв.
0.27795815467834