Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

 • Начална цена
 • 97200.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 64 кв.м.

 • Срок:
 • 07.10.2017 до 07.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-08

 • Адрес:
 • ж.к.Овча Купел, ул. 763, бл.406А, ет.4

 • ЧСИ:
 • Мария Красинова Цачева

 • Телефон:
 • 02 - 9836136

 • Email:
 • mariatsacheva@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Мария Красинова Цачева

НЕДВИЖИМ ИМОТ, попадащ в ЖИЛИЩНА СГРАДА С ФИТНЕС, МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ, находяща се в гр.София, р-н ,,Овча купел’’, ж.к.,,Овча купел’’,ул.,,763-та’’,бл.406А, със ЗП–324,42 кв.метра и РЗП – 1620,00 кв.метра, съгласно Разрешение за строеж №26/25.01.2007г. и въведена в експлоатация с Удостоверение №357/27.04.2015г, издадено от органите на СО Дирекция Контрол по строителството, нанесена в КККР на гр. София с идентификатор №68134.4333.1200.1ипостроена в урегулиран поземлен имот VI-931 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин тридесет и едно/ в квартал 103 /сто и три/, по плана на гр.София, р-н „Овча купел’’, с площ от 540 кв.м, нанесен в КККР на гр. София с идентификатор № 68134.4333.1200(шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и три, точка, хиляда и двеста), находящ се в гр.София, общ.Столична, обл.София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД–18–51/15.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр.София, район ,,Овча купел’’, ул.,,763’’, с площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.метра , с трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1200,931, квартал: 103, парцел: VI и съседи: 68134.4333.1119, 68134.4333.2938, 68134.4333.1201 и 68134.4333.931, който имот представлява: АТЕЛИЕ №8 (осем), находящ се на 4 (четвърти) етаж, кота + 12,45 м. (плюс дванадесет цяло и четиридесет и пет стотни) метра,със застроена площ от 64,17 (шестдесет и четири цяло и седемнадесет стотни) кв.метра, заедно с принадлежащата към имота покрив –тераса с площ от 20,90 кв.метра, който имот съгласно одобрена на 31.03.2008г. преработка на инвестиционен проект от р-н ,,Овча купел’’, се състои от: фоайе, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, стая и покрив – тераса, при граници и съседи, съгласно същия проект: Ателие № 7, калкан, вътрешен двор, Ателие № 9, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект е нанесен в КККР на гр.София катоСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАс идентификатор 68134.4333.1200.1.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и три, точка, хиляда и двеста, точка, едно, точка, деветнадесет), находящ се в гр.София, общ.Столична, обл.София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД–18–51/15.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр.София, район ,,Овча купел’’- 1, ул.763, ет.4, АТЕЛИЕ № 8 (осем).Самостоятелният обект се намира в сграда № 1(едно) с идентификатор 68134.4333.1200.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1200, с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност. Брой нова на обекта: 1(едно). Посочена в документа площ:Посочена в документа площ: 64,17 квадратни метра. Прилежащи части: покрив–тераса с площ 20,90 кв.метра и съответните идеални части от общите части на сградата.Съседнисамостоятелниобекти в сградата: на същия етаж: 68134.4333.1200.1.20, 68134.4333.1200.1.18; под обекта: 68134.4333.1200.1.15, 68134.4333.1200.1.14 и над обекта: 68134.4333.1200.1.18 и 68134.4333.1200.1.21. Стар идентификатор: няма.Още Ателие, Таван за продажба в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ- 153225.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 160704.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 52544.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 107200.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 4340.00лв.
0.07430100440979