Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

 • Начална цена
 • 68634.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 110 кв.м.

 • Срок:
 • 06.11.2017 до 06.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-07

 • Адрес:
 • КК ЧАЙКА, 10135.2571.334.1.14

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20137110400113 Изходящ №: 29330 / 06.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  06.11.2017 до 06.12.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 06.12.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото АНТО МУРАДОВ САРКИСЯН и РОСИЦА БОЖИДАРОВА САРКИСЯН, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20137110400113 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АТЕЛИЕ №1 /едно/, с кадастрален идентификатор 10135.2571.334.1.14 /едно нула едно три пет точка две пет седем едно точка три три четири точка едно точка едно четири/, находящо се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, к.к.Чайка, местност „Каваклар”, на пети жилищен етаж, във вход Д, в жилищна сграда построена в УПИ № VІІ - 650 /седем - шестотин и петдесет/, кв. 38 А /тридесет и осем А/ по плана на к.к. Чайка , идентичен с поземлен имот № 3147 А /три хиляди сто четиридесет и седем А/ по предходен план на к.к.Чайка, с площ от 5027 /пет хиляди двадесет и седем/ кв.м., при граници на имота: имот № 9564 - път, имот № 484, имот № 530 - път и имот № 651 - път, което ателие се състои от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тоалет, две тераси, цялото със застроена площ от 110.25 /сто и десет цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., ведно с 8.6196 % /осем цяло шест хиляди сто деветдесет и шест десетохилядни/ процента, равняващи се на 14.25 /четиринадесет цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания УПИ, при граници за ателието: ателие № 2 , коридор и стълбищна клетка. Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 200000 /двеста хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  68 634.00 лв. (шестдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и четири лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  06.11.2017 до 06.12.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  06.11.2017 до 06.12.2017,  след предварителна уговорка със съдебния изпълнител. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20137110400113. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  06.11.2017 до 06.12.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 07.12.2017 от 15.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Ателие, Таван за продажба в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА- 109600.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 67665.82лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 43840.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 48752.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 94480.00лв.
0.018158912658691