Многостаен апартамент ХАСКОВО Заведение СМОЛЯН Земеделска земя Клокотница Офис СМОЛЯН Търговски имот Летница Къща Николово Други ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Парцел Пампорово Парцел Пампорово Парцел Пампорово Парцел Пампорово Производствен имот ХАСКОВО Парцел Драгиново Парцел Пампорово Хотел Пампорово Парцел ХАСКОВО Етаж от къща Орехово Къща Минерални бани Производствен имот Гешаново Други МОНТАНА Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

 • Начална цена
 • 90000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 71 кв.м.

 • Срок:
 • 17.10.2017 до 17.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-20

 • Адрес:
 • ул. „Ген. Никола Генев“ № 12А

 • ЧСИ:
 • Неделчо Митев

 • Телефон:
 • 0700 20 841

 • Email:
 • n.mitev@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Неделчо Митев

АТЕЛИЕ № 33 /тридесет и три/, находящо се в град София, Столична община, район „Люлин“, в жилищна сграда, въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване № ДК - 07 - 396 от 20.08.2008 г., издадено от Столична РДНСК, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXII-415, 416 /двадесет и две, отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин и петнадесет, четиристотин и шестнадесет/, от квартал 29А /двадесет и осем, буква „А“/ по плана на град София, местността „Люлин – 10 /десет/“, с площ от 536 /петстотин тридесет и шест/ кв.м., при съседи: улица, тупик, УПИ XXI-417, 418, УПИ XVII-423, съгласно документа за собственост, който урегулиран поземлен имот е с идентификатор № 68134.4359.284 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и девет, точка, двеста осемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, с адрес на имота: гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин-10“, с площ от 642 кв.м., трайно предназначение на територията — урбанизирана, с начин на трайно ползване — за друг вид застрояване, стар идентификатор — няма, номер по предходен план — няма, при съседи на имота — имоти с идентификатори № 68134.4359.260, № 68134.4359.178, № 68134.4359.183, № 68134.4359.307 и № 68134.4359.164, която сграда съгласно Удостоверение № 94-00-3510/05.12.2016 г., издадено от ГИС София е с административен адрес: гр. София, СО, р-н „Люлин“, ул. „Ген. Никола Генев“ № 12А и е нанесена в кадастралната карта с идентификатор № 68134.4359.284.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и девет, точка, двеста осемдесет и четири, точка, едно/, със застроена площ — 428 кв.м., брой етажи — 7, предназначение — жилищна сграда със смесено предназначение, стар идентификатор — няма, номер по предходен план — няма, което ателие е на второ ниво в подпокривното пространство на кота +18.99 /осемнадесет цяло деветдесет и девет стотни/ метра, със застроена площ от 70.60 /седемдесет цяло и шестнадесет стотни/ кв. метра, състоящо се от; стая, баня-тоалетна и две тераси, при съседи: двор, стълбище, коридор, ателие № 32, тупик, калкан, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху място, в което се строи сградата, подробно описано по-горе, като съгласно Удостоверение, изх. № 25-93316-02.12.2016 г., издадено от СГКК — гр. София, за Ателие № 33 няма данни за схема за самостоятелен обект, нанесена в кадастралната карта и кадастралните регистри.Още Ателие, Таван за продажба в СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ- 150660.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 153225.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 160704.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 52544.00лв.
Ателие, Таван СОФИЯ- 107200.00лв.
0.026271820068359