Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 120600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 128 кв.м.

 • Срок:
 • 16.10.2017 до 16.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-17

 • Адрес:
 • УЛ."Д-р Рашко Петров"№2, вх. 2, ет.5, ат. 2

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.445.1.12 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, четиристотин четиридесет и пет, точка, едно, точка, дванадесет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул.”Д-р Рашко Петров”№2 /две/, вх. 2 /две/, ет.5 /пет/, ателие АТ2 /АТ две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.445 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, четиристотин четиридесет и пет/, предназначение на самостоятелния обект – ателие за творческа дейност, брой нива на обекта – едно, с площ от 128.20 кв.м. /сто двадесет и осем цяло и двадесет стотни кв.м./, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 56784.523.445.1.11, 56784.523.445.1.10, над обекта - няма, ведно с 16.89 % /шестнадесет цяло осемдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ведно с прилежащата му изба № 4 /четири/ с площ от 8.4 кв.м. /осем цяло и четири десети кв.м./ и 0.39% /няла цяло и тридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.Още Ателие, Таван за продажба в ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 26400.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 25920.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 131200.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 52080.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 52080.00лв.
0.45486116409302