Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

 • Начална цена
 • 30900.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 40 кв.м.

 • Срок:
 • 13.10.2017 до 13.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-14

 • Адрес:
 • УЛ. ВЕСЛЕЦ, 39, КАБИНЕТ 1

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20127110401056 Изходящ №: 27233 / 14.09.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  13.10.2017 до 13.11.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 13.11.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото МИЛЕН ДИМИТРОВ МАРКОВ, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20127110401056 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се сграда /в груб строеж/ в град Варна, Община Варна, Област Варна, ул. "Веслец" № 39 /тридесет и девет/, а именно: КАБИНЕТ № 1 /едно/, на тавански етаж, с площ от 40 /четиридесет/ кв.метра, състоящ се от: коридор, кабинет, тоалет, балкон, при граници: кабинет № 2, стълбище, проход и улица, ВЕДНО с прилежащата ИЗБА № 6 /шест/, с площ от 2.16 /две цяло и шестнадесет стотни/ кв. метра, при граници: изба № 5, калкан и избен коридор, както и 6.1337 /шест цяло хиляда триста тридесет и седем десетохилядни/ процента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 264 /двеста шестдесет и четири/ кв.метра, представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ № ІІІ - 7 /три римско тире седем арабско/, в кв. 156 /сто петдесет и шест/ по плана на 11 /единадесети/ подрайон на град Варна, при граници по скица: улица, УПИ №№ ІV - 6, VІ - 15 и ПИ № 8, както и 8.63 /осем цяло шестдесет и три стотни/ кв.метра идеални части от гореописаното дворно място. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 33 300 /тридесет и три хиляди и триста/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  30 900.00 лв. (тридесет хиляди и деветстотин лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  13.10.2017 до 13.11.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  13.10.2017 до 13.11.2017,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес в гр. Варна, ул. Веслец, № 39, тавански етаж, кабинет № 1. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20127110401056. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  13.10.2017 до 13.11.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 14.11.2017 от 15.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Ателие, Таван за продажба в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА- 109600.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 67665.82лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 43840.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 48752.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 94480.00лв.
0.040785074234009