Имоти > Ямбол > Земеделски имот

Всички имоти Земеделски имот в Ямбол от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Ямбол, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Ямбол

Земеделски имот Гранитово

Цена: 54.72 лв.

Населено място: Гранитово
Квадратура 100 кв.м.

ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 0.100 дка, девета категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност СЕЛСКИ ЛОЗЯ, съставляваща имот № 056079
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделски имот Мамарчево

Земеделски имот Мамарчево

Цена: 475.92 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 1377 кв.м.

ЛИВАДА с площ от 1.377 дка, пета категория, в землището на с. МАМАРЧЕВО, общ. Болярово, местност КУЗГУНА, съставляваща имот № 045002
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделски имот ЯМБОЛ

Земеделски имот ЯМБОЛ

Цена: 33056.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 10198 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор 87374.73.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, местност СТАРОТО ЛЕТИЩЕ, с площ: 10198 кв.м
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделски имот Челник

Земеделски имот Челник

Цена: 6375.00 лв.

Населено място: Челник
Квадратура 8000 кв.м.

НИВА, с площ 8,000 дка, местност „Ружинка", трета категория, имот № 026081 по плана за земеразделяне на село Челник, община Тунджа, област Ямбол, образуван от имот №026049
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
Обявяване на: 2017-10-06

Земеделски имот ТОПОЛОВГРАД

Земеделски имот ТОПОЛОВГРАД

Цена: 65.00 лв.

Населено място: ТОПОЛОВГРАД
Квадратура 2533 кв.м.

9/98 ид.ч. от Нива с площ от 2.533 дка, в местността „Старите лозя”, съставляваща имот № 72761.52.707 , при граници: 72761.52.705, 72761.52.251, 72761.52.712
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.08.2017 до 15.09.2017
Обявяване на: 2017-09-16

Земеделски имот ТОПОЛОВГРАД

Земеделски имот ТОПОЛОВГРАД

Цена: 170.00 лв.

Населено място: ТОПОЛОВГРАД
Квадратура 4000 кв.м.

1/6 ид.ч. от Нива с площ от 4 дка, в местността „Калово”, съставляваща имот №023264 , при граници: имот с ид.№ 023259, 023265, 000161
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.08.2017 до 15.09.2017
Обявяване на: 2017-09-16

Земеделски имот Роза

Цена: 72.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 375 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛОЗЕ с площ от 0.375 дка, в местността „Стари лозя”, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 036007, 000158, 036013, 036010
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 800.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 4499 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛИВАДА с площ от 4.499 дка, в местността „Долни лозя”, съставляваща имот № 026084 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 026014, 000339, 026083, 000329
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 4400.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 11320 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 11.320 дка, в местността „Сък чанлък”, съставляваща имот № 077092 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 077091,000286, 077093, 000116
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Цена: 3160.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 8114 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 8.114 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038032 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038031, 000330, 038019, 038021, 038018
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 1480.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 3908 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 3.908 дка, в местността „До село”, съставляваща имот № 027036 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 027027, 000245, 027035, 027020, 027021
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 4299 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 4.299 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038033 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038034, 000314, 038021, 038017
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 3360.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 9105 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 9.105 дка, в местността „Ормански път”, съставляваща имот № 066188 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 066187, 000269, 066189, 066081, 066080
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 1000.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 4499 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.01.2017 до 23.02.2017
Обявяване на: 2017-02-24

Земеделски имот Борисово

Земеделски имот Борисово

Цена: 1335.00 лв.

Населено място: Борисово
Квадратура 8000 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 30.12.2016 до 30.01.2017
Обявяване на: 2017-01-31

Земеделски имот Зимница

Земеделски имот Зимница

Цена: 186682.50 лв.

Населено място: Зимница
Квадратура 166622 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.09.2016 до 27.10.2016
Обявяване на: 2016-10-28

Земеделски имот Крумово

Земеделски имот Крумово

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: Крумово
Квадратура 576 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 13.06.2016 до 13.07.2016
Обявяване на: 2016-07-14

Земеделски имот Тенево

Земеделски имот Тенево

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: Тенево
Квадратура 234 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
Обявяване на: 2016-02-29

Земеделски имот Каравелово

Земеделски имот Каравелово

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 963 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
Обявяване на: 2016-02-29

Земеделски имот Каравелово

Земеделски имот Каравелово

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 4158 кв.м.

М. ХАН БОКЛУ
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
Обявяване на: 2016-02-29

Земеделски имот Каравелово

Земеделски имот Каравелово

Цена: 14760.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 1320 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.11.2015 до 28.12.2015
Обявяване на: 2015-12-29

Земеделски имот Межда

Земеделски имот Межда

Цена: 15978.00 лв.

Населено място: Межда
Квадратура 2815 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2015 до 16.11.2015
Обявяване на: 2015-11-17

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 1519 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 20.03.2015 до 20.04.2015
Обявяване на: 2015-04-21

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 144800.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 8900 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.03.2015 до 16.04.2015
Обявяване на: 2015-04-17

Земеделски имот Иречеково

Земеделски имот Иречеково

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: Иречеково
Квадратура 146797 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.02.2015 до 12.03.2015
Обявяване на: 2015-03-13

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 44100.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 350 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.01.2015 до 12.02.2015
Обявяване на: 2015-02-13

Земеделски имот Каравелово

Земеделски имот Каравелово

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 963 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.01.2015 до 12.02.2015
Обявяване на: 2015-02-13

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 181000.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 8900 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 17.11.2014 до 17.12.2014
Обявяване на: 2014-12-18

Земеделски имот Иречеково

Земеделски имот Иречеково

Цена: 190000.00 лв.

Населено място: Иречеково
Квадратура 147 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 10.10.2014 до 10.11.2014
Обявяване на: 2014-11-11

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 38256.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 1519 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2014 до 24.10.2014
Обявяване на: 2014-10-27

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси ямбол частен съдебен изпълнител ямбол частен съдия изпълнител ямбол апартаменти ямбол продажба на общински имоти ямбол чси ирина христова ямбол съдия изпълнител ямбол ирина христова ямбол имоти ямбол апартаменти ямбол бенковски