Имоти > Ямбол > Земеделска земя

Всички имоти Земеделска земя в Ямбол от ЧСИ

Няма резултати за Земеделска земя в Ямбол, вижте резултати за Земеделска земя в окръжен съд Ямбол

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 184.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 7007 кв.м.

1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. КОВАН ДЕРЕ, с площ 7,007 дка, трета категория, съставляваща имот № 009092
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 184.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 6916 кв.м.

1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. КАЙКАДЖА, с площ 6,916 дка, девета категория, съставляваща имот № 005044
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 16.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 558 кв.м.

1/18 идеална част от ЛОЗЕ в земл. на с. Тамарино, общ Стралджа, м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.558 дка., седма категория, съставляващо имот №003107
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 16.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 527 кв.м.

1/18 идеална част от ЛОЗЕ в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.527 дка., седма категория, съставляващо имот № 003106
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 432.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 16301 кв.м.

1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, с площ от 16.301 дка., м. КАЛООЛУ, трета категория, съставляваща имот № 002040
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Дъбово

Земеделска земя Дъбово

Цена: 1121.94 лв.

Населено място: Дъбово
Квадратура 3606 кв.м.

ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 3.606 дка, от които 2.887дка – десета категория и 0.719 дка - трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност ДРАКАТА, съставляващо имот № 032055
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Дъбово

Земеделска земя Дъбово

Цена: 2979.36 лв.

Населено място: Дъбово
Квадратура 9782 кв.м.

ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 9.782 дка, трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност КОЗЛУ ГИЧИТ, съставляващо имот № 000211
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ситово

Земеделска земя Ситово

Цена: 1867.68 лв.

Населено място: Ситово
Квадратура 4550 кв.м.

ЛИВАДА с площ от 4.550 дка, седма категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност ГЕРДЕМЕ, съставляваща имот № 020032
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ситово

Земеделска земя Ситово

Цена: 1244.88 лв.

Населено място: Ситово
Квадратура 3000 кв.м.

ЛИВАДА с площ от 3.000 дка, от които 1.827 дка – девета категория и 1.173дка - седма категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност КАСЪРОВА ВОДА, съставляваща имот № 019033
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ситово

Земеделска земя Ситово

Цена: 820.80 лв.

Населено място: Ситово
Квадратура 2000 кв.м.

ЛИВАДА с площ от 2.000 дка, шеста категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност ОЛУДЖИК, съставляваща имот № 018060
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Златиница

Земеделска земя Златиница

Цена: 1696.80 лв.

Населено място: Златиница
Квадратура 4285 кв.м.

НИВА с площ от 4.285 дка, от които 0.171 дка – десета категория и 4.114дка - шеста категория, в землището на с. ЗЛАТИНИЦА, общ. Болярово, местност ПОД СЕЛО, съставляваща имот № 031012
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Малко Шарково

Земеделска земя Малко Шарково

Цена: 4608.00 лв.

Населено място: Малко Шарково
Квадратура 16000 кв.м.

ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 16.000 дка, от които 5.408 дка – пета категория и 10.592 дка - трета категория, в землището на с. МАЛКО ШАРКОВО, общ. Болярово, местност САРАЛЪКА, съставляващо имот № 130088
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ружица

Земеделска земя Ружица

Цена: 820.80 лв.

Населено място: Ружица
Квадратура 3000 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63272.33.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. РУЖИЦА, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. РУЖИЦА, местност СТ. МОСТ - ТЕНДЖЕРКАТА, площ 3000 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ружица

Земеделска земя Ружица

Цена: 307.44 лв.

Населено място: Ружица
Квадратура 1079 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63272.21.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. РУЖИЦА, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Ружица, местност ЧАСТНИТЕ ЛОЗЯ, площ 1079 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ружица

Земеделска земя Ружица

Цена: 304.56 лв.

Населено място: Ружица
Квадратура 1069 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63272.21.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. РУЖИЦА, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Ружица, местност ЧАСТНИТЕ ЛОЗЯ, площ 1069 кв.м
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ружица

Земеделска земя Ружица

Цена: 407.52 лв.

Населено място: Ружица
Квадратура 1472 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63272.21.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. РУЖИЦА, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Ружица, местност ЧАСТНИТЕ ЛОЗЯ, площ 1472 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Стефан Караджово

Земеделска земя Стефан Караджово

Цена: 349.20 лв.

Населено място: Стефан Караджово
Квадратура 1000 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69208.37.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стефан Караджово, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Стефан Караджово, местност ЧЕРКОВИЩЕТО, площ 1 000 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Стефан Караджово

Земеделска земя Стефан Караджово

Цена: 249.84 лв.

Населено място: Стефан Караджово
Квадратура 700 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69208.35.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стефан Караджово, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Стефан Караджово, местност СТОЯНЧЕВА КОРИЯ, площ 700 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Шарково

Земеделска земя Шарково

Цена: 8536.32 лв.

Населено място: Шарково
Квадратура 18999 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83051.51.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шарково, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Шарково, местност КОКАРА БАИР, площ 18 999 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 90.72 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 235 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване зеленч. култура с площ от 0.235 дка, пета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност РЕКАТА, съставляващ имот № 110047
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 9461.52 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 31400 кв.м.

ДР. СЕЛСКОСТ. Т. с площ от 31.400 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ЧЕТМЕНСА ДОЛЧИНА, съставляващ имот № 086014
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 2109.60 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 7000 кв.м.

ДР. СЕЛСКОСТ. Т. с площ от 7.000 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ЧЕТМЕНСА ДОЛЧИНА, съставляващ имот № 082002
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 2799.36 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 9290 кв.м.

ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 9.290 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност АЛКАНДЖИЯ, съставляваща имот № 079010
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 5544.72 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 18402 кв.м.

ДР. СЕЛСКОСТ. Т. с площ от 18.402 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ГОЛЕМИ НИВИ, съставляващ имот № 074003
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 3977.28 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 13199 кв.м.

ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 13.199 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ГОЛЕМИ НИВИ, съставляваща имот № 072030
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 1928.16 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 6400 кв.м.

НИВА с площ от 6.400 дка, четвърта категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност СР.ОРМАН, съставляваща имот № 053150
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 560.16 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 1800 кв.м.

ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 1.800 дка, четвърта категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност АХЛАТЛИЙСКА РЕКА, съставляваща имот № 049008
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 1889.28 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 6270 кв.м.

ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 6.270 дка, четвърта категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ТАШ БУНАР, съставляваща имот № 048011
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 2018.88 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 6700 кв.м.

ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 6.700 дка, осма категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ДАДЕЯ, съставляваща имот № 044005
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Воден

Земеделска земя Воден

Цена: 3912.48 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 13000 кв.м.

ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 13.000 дка, четвърта категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност КАНДЖЕВО КЛАДЕНЧЕ, съставляваща имот № 031017
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси ямбол частен съдебен изпълнител ямбол частен съдия изпълнител ямбол апартаменти ямбол продажба на общински имоти ямбол чси ирина христова ямбол съдия изпълнител ямбол ирина христова ямбол имоти ямбол апартаменти ямбол бенковски