Имоти > Ямбол > Земеделска земя

Всички имоти Земеделска земя в Ямбол от ЧСИ

Няма резултати за Земеделска земя в Ямбол, вижте резултати за Земеделска земя в окръжен съд Ямбол

Земеделска земя Дражево

Цена: 1040.00 лв.

Населено място: Дражево
Квадратура 4 кв.м.

ДО МАГИСТРАЛА - ½ идеална част от НИВА, цялата с площ 4,025дка, четвърта категория, в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, в местността БУДАКОВА ЧЕШМА,представляваща имот 007064
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29

Земеделска земя Голям манастир

Земеделска земя Голям манастир

Цена: 640.00 лв.

Населено място: Голям манастир
Квадратура 2000 кв.м.

НИВА, шеста категория, представляваща имот №017160 в землището на с. Голям Манастир, община Тунджа, местност "Кадрачата", с площ от 2000 кв.м., представляващ по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото поземлен имот с идентификатор 157
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Шарково

Земеделска земя Шарково

Цена: 292.00 лв.

Населено място: Шарково
Квадратура 999 кв.м.

ЛИВАДА, пета категория, представляваща имот №030039 в землището на с. Шарково, община Болярово, местност "Азматак", с площ от 999 кв.м., представляващ по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото поземлен имот с идентификатор 83051.30.39
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 269.60 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1121 кв.м.

13. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030137 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1121 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 94.40 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 392 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030136 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 392
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 151.20 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 629 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050359 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 629 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 375.20 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1563 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030122 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1563 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 270.40 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1127 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030045 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1127 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 244.00 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1017 кв.м.

9. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050291 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1017 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 666.40 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 2775 кв.м.

8. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030109 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2 775 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 128.80 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 536 кв.м.

7. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030098 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 536 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 693.60 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 2886 кв.м.

6. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030083 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2886 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 202.40 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 843 кв.м.

5. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030072 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 843 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 383.20 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1595 кв.м.

4. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030071 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1595 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 242.40 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1009 кв.м.

3. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030047 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1009
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 195.20 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 812 кв.м.

2. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030034 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 812 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 864.80 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 3602 кв.м.

1. НИВА девета категория, представляваща имот №071032 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Пладнището", с площ от 3602 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Тенево

Земеделска земя Тенево

Цена: 410.40 лв.

Населено място: Тенево
Квадратура 1385 кв.м.

½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: нива, цялата с площ от 1.385 дка в местността "Старите лозя", четвърта категория, съставляваща имот № 042192 по КВС
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 184.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 7007 кв.м.

1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. КОВАН ДЕРЕ, с площ 7,007 дка, трета категория, съставляваща имот № 009092
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 184.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 6916 кв.м.

1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. КАЙКАДЖА, с площ 6,916 дка, девета категория, съставляваща имот № 005044
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 16.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 558 кв.м.

1/18 идеална част от ЛОЗЕ в земл. на с. Тамарино, общ Стралджа, м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.558 дка., седма категория, съставляващо имот №003107
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 16.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 527 кв.м.

1/18 идеална част от ЛОЗЕ в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.527 дка., седма категория, съставляващо имот № 003106
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Тамарино

Земеделска земя Тамарино

Цена: 432.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 16301 кв.м.

1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, с площ от 16.301 дка., м. КАЛООЛУ, трета категория, съставляваща имот № 002040
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Дъбово

Земеделска земя Дъбово

Цена: 1121.94 лв.

Населено място: Дъбово
Квадратура 3606 кв.м.

ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 3.606 дка, от които 2.887дка – десета категория и 0.719 дка - трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност ДРАКАТА, съставляващо имот № 032055
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Дъбово

Земеделска земя Дъбово

Цена: 2979.36 лв.

Населено място: Дъбово
Квадратура 9782 кв.м.

ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 9.782 дка, трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност КОЗЛУ ГИЧИТ, съставляващо имот № 000211
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ситово

Земеделска земя Ситово

Цена: 1867.68 лв.

Населено място: Ситово
Квадратура 4550 кв.м.

ЛИВАДА с площ от 4.550 дка, седма категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност ГЕРДЕМЕ, съставляваща имот № 020032
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ситово

Земеделска земя Ситово

Цена: 1244.88 лв.

Населено място: Ситово
Квадратура 3000 кв.м.

ЛИВАДА с площ от 3.000 дка, от които 1.827 дка – девета категория и 1.173дка - седма категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност КАСЪРОВА ВОДА, съставляваща имот № 019033
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ситово

Земеделска земя Ситово

Цена: 820.80 лв.

Населено място: Ситово
Квадратура 2000 кв.м.

ЛИВАДА с площ от 2.000 дка, шеста категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност ОЛУДЖИК, съставляваща имот № 018060
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Златиница

Земеделска земя Златиница

Цена: 1696.80 лв.

Населено място: Златиница
Квадратура 4285 кв.м.

НИВА с площ от 4.285 дка, от които 0.171 дка – десета категория и 4.114дка - шеста категория, в землището на с. ЗЛАТИНИЦА, общ. Болярово, местност ПОД СЕЛО, съставляваща имот № 031012
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Малко Шарково

Земеделска земя Малко Шарково

Цена: 4608.00 лв.

Населено място: Малко Шарково
Квадратура 16000 кв.м.

ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 16.000 дка, от които 5.408 дка – пета категория и 10.592 дка - трета категория, в землището на с. МАЛКО ШАРКОВО, общ. Болярово, местност САРАЛЪКА, съставляващо имот № 130088
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси ямбол частен съдебен изпълнител ямбол частен съдия изпълнител ямбол апартаменти ямбол продажба на общински имоти ямбол чси ирина христова ямбол съдия изпълнител ямбол ирина христова ямбол имоти ямбол апартаменти ямбол бенковски