Всички имоти Парцел в Хан Аспарухово на търг от ЧСИ

Няма резултати за Парцел в Хан Аспарухово, вижте резултати за Парцел в окръжен съд Стара Загора

 • Парцел
  1595 кв.м., Даскал-атанасово
  общ. Раднево
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 1822.50 лв.
 • Парцел
  820 кв.м., Боздуганово
  общ. Раднево
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 2624.00 лв.
 • Парцел
  2335 кв.м., Ястребово
  общ. Опан
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 7694.64 лв.
 • Парцел
  2335 кв.м., Ястребово
  общ. Опан
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 6956.01 лв.
 • Парцел
  2459 кв.м., Ястребово
  общ. ОПАН
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 2070.00 лв.
 • Парцел
  2459 кв.м., Ястребово
  общ. ОПАН
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 2070.00 лв.
 • Парцел
  9800 кв.м., Сърнево
  местност "Кривия блок"
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 2565.00 лв.
 • Парцел
  1215 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Парцел
  1465 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Парцел
  2290 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 1880.00 лв.
 • Парцел
  1365 кв.м., Зетьово
  с.Зетьово, общ.Чирпан
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 780.00 лв.
 • Парцел
  727 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  кв.Железник
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 28119.60 лв.
 • Парцел
  5101 кв.м., Хрищени
  землище с. Хрищени
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 40000.00 лв.
 • Парцел
  474 кв.м., Горно Черковище

  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 3780.00 лв.
 • Парцел
  1094 кв.м., Манолово
  ул."Ивайло" №16
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3825.00 лв.
 • Парцел
  819 кв.м., Александрово

  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2070.00 лв.
 • Парцел
  833 кв.м., ГЪЛЪБОВО
  ул. "Георги Бенковски" №6
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 16572.60 лв.
 • Парцел
  330 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  ул. Поп Минчо Кънчев № 45
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 83430.00 лв.
 • Парцел
  1185 кв.м., Лясково

  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 5346.00 лв.
 • Парцел
  7116 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  ул. Георги Байданов №2А
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 36450.00 лв.
 • Парцел
  10878 кв.м., РАДНЕВО

  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 167400.00 лв.
 • Парцел
  893 кв.м., Хрищени
  ул. "Новозагорско шосе"
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 24089.40 лв.
 • Парцел
  5413 кв.м., Хрищени
  ул. "Новозагорско шосе"
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 146043.00 лв.
 • Парцел
  5726 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  идентификатор 68850.517.663
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 40100.00 лв.
 • Парцел
  1097 кв.м., Рупките

  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 594.00 лв.
 • Парцел
  2105 кв.м., Рупките

  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1134.00 лв.
 • Парцел
  8113 кв.м., Рупките

  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 3766.50 лв.
 • Парцел
  6654 кв.м., Рупките

  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1336.50 лв.
 • Парцел
  3490 кв.м., Рупките

  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1620.00 лв.
 • Парцел
  4100 кв.м., Рупките

  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1417.50 лв.
 • Парцел
  1005 кв.м., Павел баня
  местност "ДО ВОДЕНИЦАТА"
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 945.00 лв.
 • Парцел
  776 кв.м., Павел баня
  местност "ДИК БАЛАБАН"
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 506.25 лв.
 • Парцел
  722 кв.м., Павел баня
  местност "Кърът"
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 540.00 лв.
 • Парцел
  3525 кв.м., Константиновец
  местност "Аша дере"
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 1012.50 лв.
 • Парцел
  700 кв.м., Козаревец
  общ. Стара Загора
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1280.00 лв.
 • Парцел
  900 кв.м., Пшеничево
  общ. Стара Загора
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Петрово

  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 6075.00 лв.
 • Парцел
  1968 кв.м., Хрищени

  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 29809.26 лв.
 • Парцел
  2768 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  гр.Стара Загора
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 441000.00 лв.
 • Парцел
  1365 кв.м., Зетьово
  с.Зетьово, общ.Чирпан
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 765.00 лв.
 • Парцел
  1215 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 3510.00 лв.
 • Парцел
  1465 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 3577.50 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., РАДНЕВО
  гр.Раднево, ул.Първи май № 4-а
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 13640.00 лв.
 • Парцел
  2290 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 2034.00 лв.
 • Парцел
  1349 кв.м., РАДНЕВО

  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 12840.00 лв.
 • Парцел
  2335 кв.м., Ястребово
  общ. ОПАН
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 8549.60 лв.
 • Парцел
  2335 кв.м., Ястребово
  общ. ОПАН
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 7728.90 лв.
 • Парцел
  2070 кв.м., Ястребово
  общ. ОПАН
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 2732.40 лв.
 • Парцел
  860 кв.м., Бял извор
  Общ. Опан
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 39150.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Княжевско

  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 26838.00 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 1.048