Имоти > Мулдава > Парцел

Всички имоти Парцел в Мулдава от ЧСИ

Няма резултати за Парцел в Мулдава, вижте резултати за Парцел в окръжен съд Пловдив

Парцел Караджово

Цена: 8268.30 лв.

Населено място: Караджово
Квадратура 1796 кв.м.

местност "Дългана"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Парцел Поповица

Парцел Поповица

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: Поповица
Квадратура 1270 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Парцел Дедево

Парцел Дедево

Цена: 192456.00 лв.

Населено място: Дедево
Квадратура 7000 кв.м.

общ. Родопи
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Парцел Труд

Цена: 2664.00 лв.

Населено място: Труд
Квадратура 178 кв.м.

местност „Герена“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 472000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 5375 кв.м.

ПЗ "ИЗТОК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20

Парцел Труд

Парцел Труд

Цена: 747000.00 лв.

Населено място: Труд
Квадратура 4145 кв.м.

стопански двор
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19

Парцел Труд

Цена: 299880.00 лв.

Населено място: Труд
Квадратура 7531 кв.м.

местност „Кошовете“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 474189.76 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 7263 кв.м.

гр.Пловдив, п.к. 4000, ул.”Асеновградско шосе” № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 17640.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 580 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08

Парцел Белащица

Цена: 2016.00 лв.

Населено място: Белащица
Квадратура 264 кв.м.

местност "Бялата пръст"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Парцел Белащица

Парцел Белащица

Цена: 135360.00 лв.

Населено място: Белащица
Квадратура 553 кв.м.

местност "Бялата пръст"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Парцел Виница

Парцел Виница

Цена: 3080.00 лв.

Населено място: Виница
Квадратура 960 кв.м.

УПИ VII - 403
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.02.2019 до 12.03.2019
Обявяване на: 2019-03-13

Парцел Виница

Парцел Виница

Цена: 3560.00 лв.

Населено място: Виница
Квадратура 990 кв.м.

УПИ VIII - 403
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.02.2019 до 12.03.2019
Обявяване на: 2019-03-13

Парцел Виница

Парцел Виница

Цена: 9920.00 лв.

Населено място: Виница
Квадратура 930 кв.м.

УПИ Х - 411
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.02.2019 до 12.03.2019
Обявяване на: 2019-03-13

Парцел Патриарх Евтимово

Парцел Патриарх Евтимово

Цена: 864.00 лв.

Населено място: Патриарх Евтимово
Квадратура 685 кв.м.

ул. Кавала № 27
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15

Парцел Патриарх Евтимово

Парцел Патриарх Евтимово

Цена: 936.00 лв.

Населено място: Патриарх Евтимово
Квадратура 724 кв.м.

ул. Кавала № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15

Парцел Брестовица

Цена: 25466.40 лв.

Населено място: Брестовица
Квадратура 977 кв.м.

местност "ВЪРБОВЕК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08

Парцел Брестовица

Парцел Брестовица

Цена: 90813.60 лв.

Населено място: Брестовица
Квадратура 7467 кв.м.

местност "ВЪРБОВЕК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08

Парцел Брестовица

Парцел Брестовица

Цена: 8928.00 лв.

Населено място: Брестовица
Квадратура 1236 кв.м.

местност "ВЪРБОВЕК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08

Парцел Брестовица

Парцел Брестовица

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: Брестовица
Квадратура 306 кв.м.

местност "ВЪРБОВЕК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08

Парцел Брестовица

Парцел Брестовица

Цена: 9180.00 лв.

Населено място: Брестовица
Квадратура 1202 кв.м.

местност "ВЪРБОВЕК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08

Парцел Караджово

Парцел Караджово

Цена: 7349.60 лв.

Населено място: Караджово
Квадратура 1796 кв.м.

местност "Дългана"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07

Парцел Пролом

Парцел Пролом

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Пролом
Квадратура 1150 кв.м.

УПИ № IV-61,62
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 1662053.34 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 6104 кв.м.

бул. "Константин Величков" № 95
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.02.2019 до 08.03.2019
Обявяване на: 2019-03-11

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 5741600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 21089 кв.м.

бул. "Константин Величков" № 95
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.02.2019 до 08.03.2019
Обявяване на: 2019-03-11

Парцел Белащица

Парцел Белащица

Цена: 148832.64 лв.

Населено място: Белащица
Квадратура 2380 кв.м.

ул. Иван Рилски № 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 189000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 5874 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.140, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07

Парцел Момино село

Парцел Момино село

Цена: 1077.30 лв.

Населено място: Момино село
Квадратура 2093 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4050 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 445280.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 11956 кв.м.

ул. Асеновградско шосе
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.01.2019 до 28.02.2019
Обявяване на: 2019-03-01

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители