Всички имоти Тристаен апартамент в Малина на търг от ЧСИ

Няма резултати за Тристаен апартамент в Малина, вижте резултати за Тристаен апартамент в окръжен съд Добрич

 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 167 /сто шестдесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап.GеВ 204
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 67136.83 лв.
 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 167 /сто шестдесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап. GеВ 204
  Срок: 02.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 67136.83 лв.
 • Тристаен апартамент
  116 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.2 /втори/, ап. GfA 204 /А204/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 54195.60 лв.
 • Тристаен апартамент
  138 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.2 /втори/, ап.GfD 202 /Г202/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 71597.34 лв.
 • Тристаен апартамент
  138 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Г, ет.3 /трети/, ап.GdD 302 /Г302/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 62540.40 лв.
 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.2 /втори/, ап.GfС 204 /В204/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 54518.92 лв.
 • Тристаен апартамент
  136 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.В, ет.3 /трети/, ап.GdС 302 /В302
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 64689.49 лв.
 • Тристаен апартамент
  116 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.4 /четвърти/, ап. GfA 404/А404/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 49894.41 лв.
 • Тристаен апартамент
  116 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 165 /сто шестдесет и пет/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.3 /трети/, ап.GfA 304/А304/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 53481.72 лв.
 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.4 /четвърти/, ап.GdВ 404 /Б404/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 52189.95 лв.
 • Тристаен апартамент
  136 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3 /трети/, ап.GdВ 302 /Б302/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 47980.81 лв.
 • Тристаен апартамент
  115 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.4 /четвърти/, ап.GdA 404 /А404/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 60415.77 лв.
 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап.GdВ 204 /Б204/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 54518.92 лв.
 • Тристаен апартамент
  115 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.3 /трети/, ап.GdA 304 /А304/
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 49855.53 лв.
 • Тристаен апартамент
  115 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.4 /четвърти/, ап.GbВ 402
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 49799.17 лв.
 • Тристаен апартамент
  115 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 164 /сто шестдесет и четири/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.2 /втори/, ап.GdA 204
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 40630.02 лв.
 • Тристаен апартамент
  135 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3 /трети/, ап.GbВ 304
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 59598.65 лв.
 • Тристаен апартамент
  119 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.В, ет.5 /пети/, ап.GcС 502
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 70540.92 лв.
 • Тристаен апартамент
  135 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап.GbВ 204
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 79413.16 лв.
 • Тристаен апартамент
  117 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.5 /пети/, ап.GbA 503
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 48406.85 лв.
 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.В, ет.4 /четвърти/, ап.GcС 402
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 71234.55 лв.
 • Тристаен апартамент
  122 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.4 /четвърти/, ап. GbA 403
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 50697.34 лв.
 • Тристаен апартамент
  137 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.В, ет.3 /трети/, GcС 302
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 82324.11 лв.
 • Тристаен апартамент
  122 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.3 /трети/, ап.GbA 303
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 53834.15 лв.
 • Тристаен апартамент
  113 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.5 /пети/, ап.GaВ 502
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 51526.36 лв.
 • Тристаен апартамент
  116 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.4 /четвърти/, ап.GaВ 402
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 49989.30 лв.
 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.Б, ет.3 /трети/, GcВ 304
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 51125.44 лв.
 • Тристаен апартамент
  116 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.3 /трети/, ап. GaВ 302
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 53280.42 лв.
 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.2 /две/, вх.Б, ет.2 /втори/, GcВ 204
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 51125.44 лв.
 • Тристаен апартамент
  116 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.2 /втори/, ап.GaВ 202
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 53280.42 лв.
 • Тристаен апартамент
  118 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.5 /пети/, ап. GaA 505
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 62032.42 лв.
 • Тристаен апартамент
  136 кв.м., БАЛЧИК
  "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 147 /сто четиридесет и седем/, бл.1 /едно/, вх.А, ет.3 /трети/, ап.GaA 305
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 76663.19 лв.
 • Тристаен апартамент
  113 кв.м., БАЛЧИК
  гр.Балчик, "КЛИФ ГОЛФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ" № 151 /сто петдесет и едно/, бл.1 /едно/, вх.Б, ет.5 /пети/,aп.GbВ 502
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 48295.67 лв.
 • Тристаен апартамент
  111 кв.м., ДОБРИЧ
  301-2016-УЛ.БОЙЧО ОГНЯНОВ №77
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 67520.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  110 кв.м., ДОБРИЧ
  ул.“Ропотамо“ №36, ет.1, ап.1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 78400.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  78 кв.м., ДОБРИЧ
  улица Вардар №27
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 79840.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  92 кв.м., КАВАРНА
  ул. „Сава Ганчев № 1, блок „Гларус”, вх. А, ет. 4, ап. 10
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 40500.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  121 кв.м., Топола
  ж.к.“Калиакрия“ бл.1, ет. 0
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 97200.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  121 кв.м., Божурец
  ж.к.“Калиакрия“ бл.1, ет. 0
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-24
  Виж повече
 • 97200.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  88 кв.м., КАВАРНА
  ул.”Делфин”№1
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 24500.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  88 кв.м., КАВАРНА
  ул.”Делфин”№1
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 27500.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  95 кв.м., КАВАРНА
  ул. „Делфин” № 1
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 36500.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  79 кв.м., КАВАРНА
  ул. "Простор" № 7, ет.2, ап.5
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 35280.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  97 кв.м., КАВАРНА
  ул. "Простор" № 7, ет.1, ап.3
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 42960.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  76 кв.м., КАВАРНА
  ул.“Добротица“ №55, вх.2, ет.2, ап.7
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 61280.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  110 кв.м., ДОБРИЧ
  бул.“Трети Март“ № 15-А ет.2, ап.3
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 99600.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  83 кв.м., БАЛЧИК
  290-2016-Апартамент, ул."В.Деветакова"№19, 02508.87.82.13.35
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 169944.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  103 кв.м., Кранево
  ул.”Калиакра” №24
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 0.229