Имоти > Елхово > Земеделски имот

Всички имоти Земеделски имот в Елхово от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Елхово, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Ямбол

Земеделски имот Гранитово

Цена: 54.72 лв.

Населено място: Гранитово
Квадратура 100 кв.м.

ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 0.100 дка, девета категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност СЕЛСКИ ЛОЗЯ, съставляваща имот № 056079
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделски имот Мамарчево

Земеделски имот Мамарчево

Цена: 475.92 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 1377 кв.м.

ЛИВАДА с площ от 1.377 дка, пета категория, в землището на с. МАМАРЧЕВО, общ. Болярово, местност КУЗГУНА, съставляваща имот № 045002
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделски имот ЯМБОЛ

Цена: 33056.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 10198 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор 87374.73.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, местност СТАРОТО ЛЕТИЩЕ, с площ: 10198 кв.м
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделски имот Челник

Цена: 6375.00 лв.

Населено място: Челник
Квадратура 8000 кв.м.

НИВА, с площ 8,000 дка, местност „Ружинка", трета категория, имот № 026081 по плана за земеразделяне на село Челник, община Тунджа, област Ямбол, образуван от имот №026049
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
Обявяване на: 2017-10-06

Земеделски имот ТОПОЛОВГРАД

Земеделски имот ТОПОЛОВГРАД

Цена: 65.00 лв.

Населено място: ТОПОЛОВГРАД
Квадратура 2533 кв.м.

9/98 ид.ч. от Нива с площ от 2.533 дка, в местността „Старите лозя”, съставляваща имот № 72761.52.707 , при граници: 72761.52.705, 72761.52.251, 72761.52.712
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.08.2017 до 15.09.2017
Обявяване на: 2017-09-16

Земеделски имот ТОПОЛОВГРАД

Земеделски имот ТОПОЛОВГРАД

Цена: 170.00 лв.

Населено място: ТОПОЛОВГРАД
Квадратура 4000 кв.м.

1/6 ид.ч. от Нива с площ от 4 дка, в местността „Калово”, съставляваща имот №023264 , при граници: имот с ид.№ 023259, 023265, 000161
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 15.08.2017 до 15.09.2017
Обявяване на: 2017-09-16

Земеделски имот Роза

Цена: 72.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 375 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛОЗЕ с площ от 0.375 дка, в местността „Стари лозя”, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 036007, 000158, 036013, 036010
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 800.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 4499 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛИВАДА с площ от 4.499 дка, в местността „Долни лозя”, съставляваща имот № 026084 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 026014, 000339, 026083, 000329
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 4400.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 11320 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 11.320 дка, в местността „Сък чанлък”, съставляваща имот № 077092 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 077091,000286, 077093, 000116
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Цена: 3160.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 8114 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 8.114 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038032 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038031, 000330, 038019, 038021, 038018
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 1480.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 3908 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 3.908 дка, в местността „До село”, съставляваща имот № 027036 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 027027, 000245, 027035, 027020, 027021
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 4299 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 4.299 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038033 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038034, 000314, 038021, 038017
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Цена: 3360.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 9105 кв.м.

1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 9.105 дка, в местността „Ормански път”, съставляваща имот № 066188 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 066187, 000269, 066189, 066081, 066080
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01

Земеделски имот Роза

Земеделски имот Роза

Цена: 1000.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 4499 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.01.2017 до 23.02.2017
Обявяване на: 2017-02-24

Земеделски имот Борисово

Земеделски имот Борисово

Цена: 1335.00 лв.

Населено място: Борисово
Квадратура 8000 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 30.12.2016 до 30.01.2017
Обявяване на: 2017-01-31

Земеделски имот Зимница

Земеделски имот Зимница

Цена: 186682.50 лв.

Населено място: Зимница
Квадратура 166622 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.09.2016 до 27.10.2016
Обявяване на: 2016-10-28

Земеделски имот Крумово

Земеделски имот Крумово

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: Крумово
Квадратура 576 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 13.06.2016 до 13.07.2016
Обявяване на: 2016-07-14

Земеделски имот Тенево

Земеделски имот Тенево

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: Тенево
Квадратура 234 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
Обявяване на: 2016-02-29

Земеделски имот Каравелово

Земеделски имот Каравелово

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 963 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
Обявяване на: 2016-02-29

Земеделски имот Каравелово

Земеделски имот Каравелово

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 4158 кв.м.

М. ХАН БОКЛУ
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
Обявяване на: 2016-02-29

Земеделски имот Каравелово

Земеделски имот Каравелово

Цена: 14760.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 1320 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.11.2015 до 28.12.2015
Обявяване на: 2015-12-29

Земеделски имот Межда

Земеделски имот Межда

Цена: 15978.00 лв.

Населено място: Межда
Квадратура 2815 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2015 до 16.11.2015
Обявяване на: 2015-11-17

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 1519 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 20.03.2015 до 20.04.2015
Обявяване на: 2015-04-21

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 144800.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 8900 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.03.2015 до 16.04.2015
Обявяване на: 2015-04-17

Земеделски имот Иречеково

Земеделски имот Иречеково

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: Иречеково
Квадратура 146797 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.02.2015 до 12.03.2015
Обявяване на: 2015-03-13

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 44100.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 350 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.01.2015 до 12.02.2015
Обявяване на: 2015-02-13

Земеделски имот Каравелово

Земеделски имот Каравелово

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 963 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.01.2015 до 12.02.2015
Обявяване на: 2015-02-13

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 181000.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 8900 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 17.11.2014 до 17.12.2014
Обявяване на: 2014-12-18

Земеделски имот Иречеково

Земеделски имот Иречеково

Цена: 190000.00 лв.

Населено място: Иречеково
Квадратура 147 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 10.10.2014 до 10.11.2014
Обявяване на: 2014-11-11

Земеделски имот Воденичане

Земеделски имот Воденичане

Цена: 38256.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 1519 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2014 до 24.10.2014
Обявяване на: 2014-10-27

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

елхово имоти имоти елхово апартамент елхово къщи за продан в елхово имоти в елхово елпром елхово