Имоти > Близнаци > Парцел

Всички имоти Парцел в Близнаци от ЧСИ

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 271125.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 8000 кв.м.

С.БЛИЗНАЦИ, ОБЩ.АВРЕН, К.К "КАМЧИЯ"
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 730 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 11250.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXIII-055140, находящ се в село Близнаци, община Аврен, Варненска област, квартал 120 по плана на село Близнаци, с площ от 1 068 кв.м
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 93600.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 5930 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 08.07.2018 до 08.08.2018
Обявяване на: 2018-08-09

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 4075 кв.м.

С.БЛИЗНАЦИ, ОБЩ.АВРЕН, М-Т "СТАРИТЕ ЛОЗЯ"
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 2018-07-20

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 301250.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 8000 кв.м.

с.Близнаци, кк."Камчия", общ.Аврен
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 2018-07-12

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 10131.20 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 870 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 12500.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXIII-055140, находящ се в село Близнаци, община Аврен, Варненска област, квартал 120 по плана на село Близнаци, с площ от 1 068 кв.м
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 4075 кв.м.

С.БЛИЗНАЦИ, ОБЩ.АВРЕН, М-Т "СТАРИТЕ ЛОЗЯ"
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 13096.08 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

село Близнаци, община Аврен, Варненска област
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 104000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 5930 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2018 до 05.03.2018
Обявяване на: 2018-03-06

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 4075 кв.м.

С.БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА
Окръжен съд: Варна
Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
Обявяване на: 2018-03-01

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 14551.20 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

село Близнаци, община Аврен, Варненска област
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 5002 кв.м.

село Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 4400.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 814 кв.м.

с. Близнаци, общ. Аврен
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
Обявяване на: 2017-12-01

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 15240.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

село Близнаци, община Аврен, Варненска област
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.10.2017 до 08.11.2017
Обявяване на: 2017-11-09

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 5002 кв.м.

село Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
Обявяване на: 2017-09-28

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 5500.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 814 кв.м.

с.Близнаци, общ. Аврен
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
Обявяване на: 2017-09-28

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 19050.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

село Близнаци, община Аврен, Варненска област
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
Обявяване на: 2017-09-05

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 5930 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 30.06.2017 до 31.07.2017
Обявяване на: 2017-08-01

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 6080.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 814 кв.м.

с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
Обявяване на: 2017-07-21

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 18720.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

село Близнаци, община Аврен, Варненска област
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2017 до 10.07.2017
Обявяване на: 2017-07-11

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 15387.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 2097 кв.м.

1049 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 04426.102.190, находящ се в с. Близнаци, община Аврен, област Варненска, „Камчия
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.06.2017 до 03.07.2017
Обявяване на: 2017-07-04

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 48804.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 905 кв.м.

село Близнаци, Община Аврен, Област Варна, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХVІІІ-450,
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
Обявяване на: 2017-06-13

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 384000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 8000 кв.м.

с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, КК "Камчия"
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
Обявяване на: 2017-05-30

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 7600.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 814 кв.м.

с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.04.2017 до 15.05.2017
Обявяване на: 2017-05-16

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

село Близнаци, община Аврен, Варненска област
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.04.2017 до 03.05.2017
Обявяване на: 2017-05-04

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 115000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 5930 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 19.03.2017 до 19.04.2017
Обявяване на: 2017-04-20

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 5002 кв.м.

село Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
Обявяване на: 2017-04-11

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 1068 кв.м.

село Близнаци, община Аврен, Варненска област
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.02.2017 до 15.03.2017
Обявяване на: 2017-03-16

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители